Soap Folk, milk & honey soap bar

Soap Folk, milk & honey soap bar

6.00
Soap Folk, lavender & oatmeal soap bar

Soap Folk, lavender & oatmeal soap bar

6.00
Soap Folk, rose geranium soap bar

Soap Folk, rose geranium soap bar

6.00
Soap Folk, peppermint soap bar

Soap Folk, peppermint soap bar

6.00
Soap Folk, lemon & bergamot

Soap Folk, lemon & bergamot

6.00
Sensitive soap bar
sold out

Sensitive soap bar

6.00
Bath soap bar bathsoap2.jpg

Bath soap bar

6.00
Travel soap bar homesoap2.jpg

Travel soap bar

6.00